menu

Každou 1. neděli v měsíci
(vyjma července)
je v zámecké kapli slavena
mše svatá v 13.30 hodin.

ZÁMEK NAVAROV

Zámecký areál Navarov, který patří mezi památkově chráněné objekty, se nachází na Jablonecku v Libereckém kraji nad divokým údolím řeky Kamenice. Nejstarší budovy pocházejí ze 17. století a byly postaveny v raně barokním slohu Marií Angelou de Lamotte. Původní usedlost se skládala z mnoha objektů (samotného objektu zámku, konírny, pivovaru, stodoly, sladovny, myslivny aj.), a jehož součástí areálu byl taktéž romantický park s altánem a ovocnou zahradou. Do dnešního dne se nám zachovala jen část původních staveb, jelikož zámecký areál prošel v minulosti složitou stavební proměnou a na začátku 21. století se nacházel ve velice špatném stavu vlivem nevhodných stavebních zásahů a také prostým zanedbáním. Dnes je zámek aktuálně vlastněn a spravován soukromými vlastníky, kterými byl opraven roku 2017.